ƏN SON XƏBƏR

Upper Head Image

“Bulla-dəniz” yatağında 122 saylı Stasionar dəniz özülünun tikintisi ilə bağlı Ətraf Mühitə və Sosial Sahələrə Təsirin Qiymətləndirilməsi sənədi hazırlanmışdır

N.Nərimanov adına NQÇİ tərəfindən istismar olunan “Bulla-dəniz” yatağında 3 qaz-kondensat quyunun qazılması üçün inşa olunacaq 122 saylı stasionar dəniz özülünun (SDÖ) tikintisi layihəsi hazırlanmışdır.
Özüldə aparılacaq işlərin ekoloji standartlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə “Azneft” İB Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq Ekologiya İdarəsinə Ətraf Mühitə və Sosial Sahələrə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədinin hazırlanması haqda sifariş vermiş, sifarişə operativ əməl olunmuşdur. Sənədin məqsədi layihənin icrası zamanı ətraf mühitə və sosial sahəyə hər hansı mənfi təsirin aşkar edilməsini və bu təsirin minimuma endirilməsini, aradan qaldırılmasını, yaxud əvvəlcədən aşkar edildiyi müddətdə əks tədbirlərin görülməsini təmin etməkdir.

Bu məqsədlə Ekologiya İdarəsinin Ekoloji Monitorinq Departamentinin əməkdaşları tərəfindən “Bulla-dəniz” yatağında və özül tikiləcək akvatoriyada ətraf mühitin ilkin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün ekoloji tədqiqat işləri aparılmışdır. Monitorinq zamanı seçilmiş stansiyalardan dəniz suyunda fitoplankton və zooplankton nümunələri, dəniz dibindən dib çöküntüləri və bentos nümunələri görürülmüş, dəniz suyunun fiziki-kimyəvi parametrləri “Professional Plus” cihazı vasitəsi ilə yerində ölçülmüş və bütün nəticələr yekun hesabatda öz əksini tapmışdır.

ətraflı oxu TAM XƏBƏR
NewspaperXəbərlər arxivi

H.Əliyev adına BNEZ-də yeni qurğu inşa edilir

Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodunun 55 nömrəli katalitik qurğusunun quru qaz məhsulunun “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin Etilen-propilen zavoduna verilməsi ilə əlaqədar, quru qazın kükürdlu birləşmələrdən, CO və CO2 qatışıqlarından təmizlənməsinə ehtiyac yaranmışdır.
Bununla əlaqədar “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun layihəsi əsasında quru qazın və dövretdirilən hidrogen tərkibli qazların amin məhlulu ilə təmizlənməsi sisteminin işlənməsi və doymuş amin məhlulunun regenerasiya blokunun tikintisinə başlanmışdır. Qurğunun istismara verilməsi ilə dizel yanacağının hidrotəmizlənməsi prosesində dövretdirilən hidrogen tərkibli qazlar və 55 nömrəli katalitik qurğusunda alınan quru qaz metildietanolamin məhlulu ilə təmizlənəcək. Doymuş amin məhlulunun regenerasiya prosesi isə 54 nömrəli qurğunun bazasında inşa edilən yeni qurğuda həyata keçiriləcəkdir. Qurğuda texnoloji proses HC-900 avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi ilə idarə olunacaqdır.

Hazırda qurğuda son tikinti-quraşdırma və sazlama işləri aparılır.

Yeni qurğunun “Əsrin Müqaviləsi”nin 20 illiyi ərəfəsində istismara verilməsi nəzərdə tutulub.

TAM XƏBƏR ətraflı oxu

“Pirallahı adası-quru” yatağında ilk horizontal quyu qazılır

Kompleks Qazma İşləri Tresti “Pirallahı adası-quru” yatağında 1211 nömrəli quyuda qazma işlərinə başlamışdır.
“Abşeronneft” NQÇİ-nin sifarişi ilə Qirməki Altı Lay Dəstəsinə qazılan quyunun layihə dərinliyi 1088 metrdir. Bu, bütün müasir texnika və texnologiyalardan istifadə edilməklə Trest tərəfindən qazılan ilk horizontal quyudur.

Geoloqların hesablamalarına görə, quyudan sutkada 10 ton neft hasil olunacaq.

TAM XƏBƏR ətraflı oxu

“Neftqaztikinti” Tresti 2014-cü ilin birinci yarısında əməyin mühafizəsi, ekologiya, keyfiyyətə və qaynağa nəzarət üzrə görülmüş işlərlə bağlı tədbir keçirmişdir

ARDNŞ-nin “Neftqaztikinti” Tresti 2014-cü ilin birinci yarımilliyi ərzində əməyin mühafizəsi, ekologiya, keyfiyyətə və qaynağa nəzarət üzrə görülmüş işlərin hesabatı və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş tədbir keçirmişdir.
Trestin müdiri Mirkazım Abasov əsası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və hazırda möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilən yeni neft strategiyası çərçivəsində qazanılmış nailiyyətlərdən danışmış, qeyd etmişdir ki, bu məqsədyönlü siyasət gələcək illərdə də Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını təmin edəcəkdir. O, 2014-cü ilin birinci yarısında Trestin struktur vahidləri tərəfindən əməyin mühafizəsi, ekologiya, keyfiyyətə və qaynağa nəzarət üzrə görülmüş tədbirlərin prioritet təşkil etdiyini vurğulamış, bu mühüm istiqamətlərin gələcəkdə də diqqət mərkəzində olacağını bildirmişdir.

Trestin əməyin mühafizəsi üzrə müdir müavini Şəfiq Nemətov görülmüş işlərlə bağlı hesabat məruzəsində qeyd etmişdir ki, Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sisteminin, ISO-9001 keyfiyyət, ISO-14001 ətraf mühitin mühafizəsi və TS 18001 təhlükəsizlik üzrə beynəlxalq standartların tələblərini əldə rəhbər tutan Trestin müəssisələrində mütəmadi yoxlamalar aparılmış, aşkar olunmuş nöqsan və pozuntu halları qısa zamanda aradan qaldırılmışdır.

TAM XƏBƏR ətraflı oxu

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə baxış

ARDNŞ-ni kəşf et

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan ərazisindəki neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı…

ətraflı oxu

Beynəlxalq reytinq

Beynəlxalq aləmdə investorlar və kredit təşkilatları hər hansı bir şirkətlə əməkdaşlıq etmək istədikdə ilk öncə sözü gedən şirkətin beynəlxalq reytinqini nəzərdən keçirirlər

ətraflı oxu