ƏN SON XƏBƏR

Upper Head Image

Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsində beynəlxalq kurs təşkil olunmuşdur

ARDNŞ-nin Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsində “BUREAU VERİTAS” şirkətinin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri tərəfindən 21-25 iyul tarixlərində ISO 19011:2011 “idarəetmə sistemlərinin auditi” standartına əsasən, ISO 9001: 2008 “keyfiyyət idarəetmə sistemi” üzrə beynəlxalq Baş auditor kursu təşkil olunmuşdur.
Kurs müddətində iştirakçılara ISO 19011:2011 standartının əsas mahiyyəti, prinsipləri, auditin hədəfləri, xüsusilə standartın auditora qarşı olan tələbləri, onun tələb etdiyi fərdi keyfiyyət xüsusiyyətləri, yetərlilik səviyyələri, baş auditor-auditor münasibətləri, auditin keçirilmə ardıcıllığı, izləmə fəaliyyətləri, raportların hazırlanması və rəhbərliyə təqdim edilməsi yolları və digər mövzular haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Müəssisələrdə tətbiq edilən ISO 9001 keyfiyyət idarəetmə sisteminin tətbiqinin uyğunluğunun ISO 19011 standartının tələblərinə uyğun audit edilməsi müəssisənin inkişaf etməsi, görülən işlərin keyfiyyətinin və istehsal göstəricilərinin yüksəldilməsi, istehlakçıların tələbatlarını fasiləsiz təmin etməklə məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin davamlı olaraq artırılması, xərclərin azaldılması, məhsuldarlığın yüksəldilməsi, daxili və xarici bazarda müəssisənin rəqabət qabiliyyətliliyinin və gəlirlərin artmasına imkan yaradır.

ətraflı oxu TAM XƏBƏR
NewspaperXəbərlər arxivi

Eko-parkın qapalı şitilxanasında nəsli kəsilmək üzrə olan bitkilər becərilir

Azərbaycan florasının biomüxtəlifliyinin qorunub saxlanılması, onun nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərinin mühafizəsi və faydalı bitki ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi məsələləri daim dövlətin diqqət mərkəzindədir.
ARDNŞ də bu baxımdan ətraf mühitin mühafizəsi, yaşıllaşdırma, Azərbaycanın relikt və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan ağac-kol və dərman bitkilərinin artılımasına mühüm önəm verir. Ekologiya İdarəsinin Yaşıllaşdırma Departamenti tərəfindən “Eko-park”ın qapalı və açıq şitilxana ərazilərində Azərbaycan florasında üçüncü dövrə aid olan relikt ağac bitkilərindən Eldar şamı, ipək akasiyası, Xəzər lələyi və s. növlərə mütəmadi olaraq xüsusi qulluq edilir.

Bundan başqa, parkın ərazisində nadir və kökü kəsilmək üzrə olan, eyni zamanda Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş ağac-kol bitkilərinin 13 növünə - ipək akasiyası, Xəzər lələyi, şabalıdyarpaq palıd, Bakı çuzğunu, Eldar şamı, Şərq çinarı, adi nar, söyüd, daşsarmaşığı, ağıriyli ardıc, qırmızı tubulqa, aptek dəfnəgilanarı, Qafqaz xurmasına müvafiq qaydada aqrotexniki qulluq işləri yerinə yetirilir. Efir yağlı dərman bitkiləri - dərman rozmarini, lavandula və solmazçiçəyi bitkiləri də Yaşıllaşdırma Departamentinin mütəxəssilərinin xüsusi qayğısı və nəzarəti altında becərilir.

Bu bitkilər qapalı şitilxana sahəsində generativ və vegetativ yolla çoxaldılır. Burada ağac-kol və gül bitkiləri xüsusi şəbəkəli kasetlərdə və polietilen dibçəklərdə yetişdirilir. Artırılmış bitkilər vaxtlı-vaxtında gübrələnir, suvarılır və alaq otlarından təmizlənir. Təkcə 2014-cü ildə “Qırmızı kitab”a daxil olmuş 10 minə yaxın ağac-kol bitkiləri artırılmışdır.

TAM XƏBƏR ətraflı oxu

“Günəşli” yatağındakı 49 nömrəli quyu əsaslı təmirdən sonra istismara verilmişdir

Bu günlərdə ölkəmizin neft-qaz sənayesində əhəmiyyətli rola malik “Günəşli” yatağındakı 6-cı özüldən 49 nömrəli quyu əsaslı təmirdən sonra istismara verilmişdir.
Quyuda Qirməki Altı Lay dəstəsindən 3730-3709 metr intervaldan təkrar və əlavə süzgəclər açılmışdır. Quyu fontan üsulu ilə gündəlik 100 000 kubmetr qaz və 15 ton kondensat hasilatı ilə istismara daxil edilmişdir.

Quyuda istismar işləri “28 May” NQÇİ tərəfindən həyata keçirilir.

TAM XƏBƏR ətraflı oxu

“Bulla-dəniz” yatağında 6 saylı stasionar dəniz özülündə tikinti-quraşdırma işlərinə başlanılmışdır

ARDNŞ-nin “Neftqaztikinti” trestində N.Nərimanov adına NQÇİ tərəfindən işlənilən “Bulla-dəniz” yatağında 4 ədəd istismar quyusunun qazılması üçün nəzərdə tutulan 6 saylı stasionar dəniz özülünün tikinti-quraşdırma işlərinə başlanılmışdır.
Bu məqsədlə “Zığ” istehsalat sahəsində 2 ədəd dayaq bloku, 1 ədəd aralıq seksiyası hazırlanmışdır. Qalan 8 ədəd dayaq bloku və 10 ədəd aralıq seksiyası “BOS Şelf” MMC-də hazırlanır. Dənizdə işlərə başlanılması cari ilin avqust ayına planlaşdırılmışdır. Stasionar dəniz platformasında bir-birinə piyada körpüsü ilə birləşəcək iki hissənin - istehsalat və yaşayış bloklarının tikintisi nəzərdə tutulur. Plana əsasən istehsalat hissəsi 3940 kvadrat metrlik sahəni əhatə edəcəkdir.

Burada üç tərəfdən minik və yanalma meydançalarının inşası üçün də işlər görülür. Ümumi sahəsi 750 kvadrat metr nəzərdə tutulan yaşayış hissəsi istehsalat sahəsi ilə hər birinin uzunluğu 47 metr olan 2 ədəd piyada körpüsü ilə birləşdiriləcəkdir. Yaşayış bloku iki tərəfdən minik meydançaları ilə, habelə 42 yerlik xilasedici qayıqla təmin olunacaqdır.

TAM XƏBƏR ətraflı oxu

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə baxış

ARDNŞ-ni kəşf et

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan ərazisindəki neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı…

ətraflı oxu

Beynəlxalq reytinq

Beynəlxalq aləmdə investorlar və kredit təşkilatları hər hansı bir şirkətlə əməkdaşlıq etmək istədikdə ilk öncə sözü gedən şirkətin beynəlxalq reytinqini nəzərdən keçirirlər

ətraflı oxu