"I-II iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc"

Bu kurs Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzinin Əsasnəməsi ilə nəzərdə tutulmuşdur. Əsasnaməyə əsasən Təlim Mərkəzi Yeni dalğıcların hazırlamasını, onların kvalifikasiyalarının artırılmasını, qəza vəziyyətlərinin imitasiyasını, dalğıcların məşq suya enmələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı tədbirləri  təşkil edir.