Ana səhifə > Yay təcrübəsi >> Albom

Ödənişli Yay Təcrübəsi-2015
Kompleks Qazma İşləri trestində təcrübəçilərlə görüş- 31.07.2015
"Neftqaztikinti" trestində təcrübəçilərlə görüş- 30.07.2015 Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodunda təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 27.07.2015 "Azərkimya" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 23.07.2015 "Azneft" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 21.07.2015
Ödənişli Yay Təcrübəsi-2014
Neft Kəmərləri İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 22.08.2014 İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 20.08.2014 H. Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda təcrübə keçən tələbələrlə görüş keçirilmişdir - 18.08.2014
Geofizika və Geologiya idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 15.08.2014 Ekologiya İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 13.08.2014 Kompleks Qazma İşləri Trestində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 11.08.2014 "Azərikimya" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş - 08.08.2014
"Azneft" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 06.08.2014 "Azərneftyağ" Neft Emalı Zavodunda təcrübə keçən tələbələrlə görüş keçirilmişdir - 25.07.2014 "Azəriqaz" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş - 22.07.2014 "Neftqaztikinti" trestində təcrübəçilərlə görüş - 21.07.2014
Ödənişli Yay Təcrübəsi-2013
"Mənim ARDNŞ-də yay təcrübəm-2013" inşa yarışmasının qaliblərinə hədiyyələr təqdim olunmuşdur - 26.05.2014
Ekologiya İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 29.08.2013 Sosial İnkişaf İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 29.08.2013 Qaz emalı zavodunda təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 23.08.2013 Neft Kəmərləri İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 21.08.2013
İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 20.08.2013 Geofizika və Geologiya idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 15.08.2013 "Neftqaztikinti" trestində təcrübəçilərlə görüş - 14.08.2013 ARDNŞ-nin “Kompleks Qazma İşləri ” Trestinin “ Neft Daşları” Dəniz Qazma İşləri İdarəsində təcrübə keçən tələbələrlə görüş keçirilmişdir - 13.08.2013
H. Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda təcrübə keçən tələbələrlə görüş keçirilmişdir - 07.08.2013 "Azərneftyağ" Neft Emalı Zavodunda təcrübə keçən tələbələrlə görüş keçirilmişdir - 06.08.2013 "Azərikimya" istehsalat birliyinin Etilen-Polietilen zavodunda təcrübəçilərlə görüş - 01.08.2013 "Azneft" istehsalat birliyinin Ə.Əmirov adına NQÇİ-də təcrübəçilərlə görüş- 31.07.2013
Ödənişli Yay Təcrübəsi-2012
Ekologiya İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 30.08.2012 Sosial İnkişaf İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 29.08.2012 "Neftqazelmitədqiqatlayihə"
İnstitutunda təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 24.08.2012
Marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 24.08.2012
H. Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər zavodunda təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 23.08.2012 Neft Kəmərləri İdarəsində təcrübəçilərlə görüş keçirilmişdir - 17.08.2012 İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 16.08.2012 Qaz İxrac idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 15.08.2012
Geofizika və Geologiya idarəsində təcrüçilərlə görüş keçirilmişdir - 14.08.2012 Xəzər Dəniz Neft Donanmasında təcrüçilərlə görüş - 10.08.2012 Kompleks Qazma İşləri trestində təcrübəçilərlə görüş - 09.08.2012 "Neftqaztikinti" trestində təcrübəçilərlə görüş - 08.08.2012
H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı zavodunda təcrübəçilərlə görüş - 07.08.2012 "Azərneftyağ" Neft Emalı Zavodunda təcrübə keçən tələbələrlə görüş keçirilmişdir - 03.08.2012 "Azəriqaz" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş - 02.08.2012 "Azərikimya" istehsalat birliyində təcrübəçilərlə görüş - 01.08.2012
“Azneft”  istehsalat birliyinin “Bibiheybətneft” NQÇİ-də təcrübəçilərlə görüş - 31.07.2012