Ana səhifə > Daxili Təqaüd >> İxtisaslar

S/n İxtisaslar
1 Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
2 Neft və qazın geologiyası
3 Neft və qaz quyularının qazılması
4 Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
5 Neft və qaz emalı texnologiyası
6 Üzvi kimya və neft kimyası texnologiyası
7 Qaz kimyası texnologiyası
8 Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası
9 Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri, elektrotexnoloji və elektrotexniki qurğular və sistemlər, elektromexanika
10 İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması
11 Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri
12 Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri, informasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
13 Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı
14 Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri
15 Kompüter elmi və mühəndisliyi
16 Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili, kompüter təhlükəsizliyi
17 İnşaat mühəndisliyi və menecment
18 Dəniz hidrotexniki qurğular, onların tikintisi (neft və qaz sənayesi üzrə)
19 Neft və qaz kəmər və anbarlarının layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı
20 Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (neft və qaz sənayesi üzrə)
21 Ekologiya, ekologiya mühəndisliyi, ətraf mühit kimyası, ətraf mühit və neft sənayesi, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə
22 Sənaye mühəndisliyi, mühasibat uçotu və audit, maliyyə və maliyyə kredit, menecment, biznesin və sənayenin təşkili və idarə edilməsi və s.
23 Metrologiya, standartlaşma və sertifikasiya mühədisliyi
24 Mexanika mühəndisliyi