Ana səhifə > Daxili Təqaüd >> Gözləmə siyahısı

 

SOCARtehsil Twitter

Gözləmə siyahısı barədə aşağıdakı punktlara diqqət yetirməyiniz vacibdir:

  1. Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisələrini bakalavriat və ya magistratura pilləsinin son 2 (iki) tədris ilində SOCAR Təqaüdçüsü statusu ilə bitirmiş və SOCAR-ın həyata keçirdiyi "Ödənişli Yay Təcrübəsi" Proqramında təhsil aldığı pillə üzrə ən azı bir dəfə iştirak etmiş və təcrübə yerindən müsbət rəy almış məzunlar “Gözləmə siyahısı”na düşürlər.
  2. Gözləmə siyahısının qüvvədə olma müddəti məzun üçün 1 (bir) ildir (təhsilini bitirdiyi ilin sentyabr ayından başlayaraq). Hərbi xidmətdə olan məzun üçün gözləmə siyahısının qüvvədə olma müddəti 2 (iki) ildir.
  3. Gözləmə siyahısında olan məzun əyani bölmədə (axşam növbəsi istisna olmaqla) təhsillərini davam etdirdikdə gözləmə siyahısından çıxarılır.
  4. SOCAR tərəfindən təklif olunmuş işdən imtina edən məzun gözləmə siyahısından çıxarıla bilər.

Gözləmə siyahısına düşdüyünüz barədə sizə məlumat veriləcəkdir. Məlumat almadığınız təqdirdə tis@socar.az email ünvanına sorğu göndərə bilərsiniz.