Xarici Təqaüd Proqramının şərtləri və qaydaları hazırda dəyişilməkdədir. Yeni qaydalar haqqında ətraflı məlumat aprel ayı ərzində elan olunacaqdır.