Ana səhifə > Orta məktəblər >> Olimpiadalar

ARDNŞ-nin dəstəyi ilə Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq olimpiadalar:

  • I Beynəlxalq Ətraf Mühitin Mühafizəsi "İNEPO-Avrasiya" Layihə Olimpiadası - 2007
  • II Beynəlxalq Ətraf Mühitin Mühafizəsi "İNEPO-Avrasiya" Layihə Olimpiadası - 2008
  • III Beynəlxalq Ətraf Mühitin Mühafizəsi "İNEPO-Avrasiya" Layihə Olimpiadası - 2009
  • IV Beynəlxalq Ətraf Mühitin Mühafizəsi "İNEPO-Avrasiya" Layihə Olimpiadası - 2010
  • V Beynəlxalq Ətraf Mühitin Mühafizəsi "İNEPO-Avrasiya" Layihə Olimpiadası - 2011